Sách nói: Rational Theology, as Taught by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Rational Theology, as Taught by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints cover

Rational Theology, as Taught by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

1 - The Meaning of Theology

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A rational theology, as understood in this volume, is a theology which (1) is based on fundamental principles that harmonize with the knowledge and reason of man, (2) derives all of its laws, ordinances and authority from the accepted fundamental principles, and (3) finds expression and use in the everyday life of man. In short, a rational theology is derived from the invariable laws of the universe, and exists for the good of man. (From preface) - Summary by John A. Widtsoe

Bạn đang nghe Rational Theology, as Taught by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints by John Andreas Widtsoe.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí