Sách nói: Popular History of Ireland, Book 08

Popular History of Ireland, Book 08 cover

Popular History of Ireland, Book 08

1 - 01 - Events of the Reign of Edward Sixth

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Thomas D’Arcy McGee was an Irish refugee and a father of the Canadian confederation. His work on Irish history is comprehensive, encompassing twelve books; Book 8, subtitled “The Era of the Reformation”, addresses the late Tudor period, particularly the reigns of the children of Henry VIII, and ends with the end of the reign of Elizabeth I. (Summary by Sibella Denton)

Bạn đang nghe Popular History of Ireland, Book 08 by Thomas D'Arcy McGee.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí