Sách nói: Popular History of Ireland, Book 10

Popular History of Ireland, Book 10 cover

Popular History of Ireland, Book 10

1 - 01 - Reign of Charles II

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Thomas D'Arcy McGee was an Irish refugee and a father of the Canadian confederation. His work on Irish history is comprehensive, encompassing twelve books; Book 10 subtitled “From the Restoration of Charles II to the Accession of George I”, addresses the period of the restoration and the further oppression of the Irish people and religion. (Summary by Sibella Denton)

Bạn đang nghe Popular History of Ireland, Book 10 by Thomas D'Arcy McGee.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí