Sách nói: Peter and Wendy

Peter and Wendy cover

Peter and Wendy

1 - 01 - Peter Breaks Through

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Peter and Wendy tells the classic story of Peter Pan, a mischievous little boy who can fly, and his adventures on the island of Neverland with Wendy and her brothers, the fairy Tinker Bell, the Lost Boys, the Indian princess Tiger Lily, and the pirate Captain Hook. (Introduction modified from Wikipedia)

Bạn đang nghe Peter and Wendy by J. M. Barrie.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí