Sách nói: One-Act Play Collection 002

One-Act Play Collection 002 cover

One-Act Play Collection 002

1 - Before Breakfast

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This collection of eight one-act dramas features plays by Eugene O'Neill, George Bernard Shaw, John Galsworthy, Susan Glaspell, William Dean Howells and John Millington Synge. It also includes a dramatic reading of a short story by Frank Richard Stockton. (Summary by Elizabeth Klett)

Before Breakfast read by: Elizabeth Klett, Pat Redstone
The Buller-Podington Compact read by: Algy Pug, Lars Rolander, David Lawrence, mb, Elizabeth Klett, Levi Throckmorton
The Dark Lady of the Sonnets read by: Max Korlinge, Bob Gonzalez, Elizabeth Klett, Arielle Lipshaw, mb
The First and the Last read by: Algy Pug, mb, Diana Majlinger, Elizabeth Klett
How He Lied to Her Husband read by: Diana Majlinger, Bob Gonzalez, mb, Arielle Lipshaw
The Outside read by: John Steigerwald, mb, Bart de Leeuw, Elizabeth Klett, Arielle Lipshaw, David Lawrence
The Parlor-Car read by: Barry Eads, Betsie Bush
Riders to the Sea read by: Poilin Hynes, Algy Pug, Arielle Lipshaw, Elizabeth Klett, Barty Begley, Diana Majlinger, David Lawrence, Kalynda

Bạn đang nghe One-Act Play Collection 002 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí