Sách nói: Lives of the Presidents Told in Words of One Syllable

Lives of the Presidents Told in Words of One Syllable cover

Lives of the Presidents Told in Words of One Syllable

1 - George Washington

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Lives of the Presidents Told in Words of One Syllable is a halting account in presidential history - quite literally! From Washington to Jackson to Cleveland to McKinley, Jean S. Remy details the lives of the presidents in as few syllables as possible. - Summary by Josh Kirsh

Bạn đang nghe Lives of the Presidents Told in Words of One Syllable by Jean S. Remy.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí