Sách nói: Life of Edward the Black Prince

Life of Edward the Black Prince cover

Life of Edward the Black Prince

1 - Ch. 1: Early Years of the Black Prince

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Edward the Black Prince (1330-1376) was the eldest son of King Edward III of England. He commanded the vanguard at the Battle of Crécy and, skillfully deploying his troops, defeated a much larger French force at the Battle of Poitiers. In this short biography, Louise Creighton sets Edward's life within the context of his times and portrays both the bright and the dark sides of this paragon of chivalry. (Pamela Nagami)

Bạn đang nghe Life of Edward the Black Prince by Louise Creighton.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí