Sách nói: I Have Desired To Go

I Have Desired To Go cover

I Have Desired To Go

1 - I Have Desired To Go - Read by ALP

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Gerard Manley Hopkins SJ was an English poet and Jesuit priest, whose posthumous fame established him among the leading Victorian poets. His manipulation of prosody (particularly his concept of sprung rhythm and use of imagery) established him as an innovative writer of verse. Two of his major themes were nature and religion. - Summary by Wikipedia

Bạn đang nghe I Have Desired To Go by Gerard Manley Hopkins.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí