Sách nói: History of England, from the Accession of James II - (Volume 3, Chapter 13)

History of England, from the Accession of James II - (Volume 3, Chapter 13) cover

History of England, from the Accession of James II - (Volume 3, Chapter 13)

1 - Chapter XIII, Part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This chapter traces the history of the Glorious Revolution in Scotland, including the reaction of the country's religious parties, the installment of William and Mary, and the campaigns of the Highland Army. (Summary by Leon Mire)

Bạn đang nghe History of England, from the Accession of James II - (Volume 3, Chapter 13) by Thomas Babington Macaulay.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí