Sách nói: Harper's Young People, Vol. 01, Issue 15, Feb. 10, 1880

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 15, Feb. 10, 1880 cover

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 15, Feb. 10, 1880

1 - Old Father Time

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Harper's Young People was an illustrated weekly publication for children containing delightful serialized stories, short stories, fiction and nonfiction, poetry, and more. This 15th issue of the serial, published on February 10, 1880, features stories of Valentine's Day generosity, a royal child wedding, a hero dog, and how our modern calendar came to be. This serial was published by Harper & Brothers, known today for their other publications Harper's Bazaar and Harper's Magazine. - Summary by Jill Engle

Bạn đang nghe Harper's Young People, Vol. 01, Issue 15, Feb. 10, 1880 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí