Sách nói: Harper's Young People, Vol. 01, Issue 10, Jan. 6, 1880

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 10, Jan. 6, 1880 cover

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 10, Jan. 6, 1880

1 - Squirrels and Wild-Cats

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Harper's Young People upon its first publication in 1879 was an illustrated weekly publication containing delightful serialized stories, short stories, fiction and nonfiction, anecdotes, jokes, artwork, craft projects, and more for children. This tenth issue of the serial was published on January 6, 1880. Published by Harper & Brothers, known today for their other publications Harper's Bazaar and Harper's Magazine. - Summary by Jill Engle

Bạn đang nghe Harper's Young People, Vol. 01, Issue 10, Jan. 6, 1880 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí