Sách nói: Harper's Young People, Vol. 01, Issue 07, Dec. 16, 1879

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 07, Dec. 16, 1879 cover

Harper's Young People, Vol. 01, Issue 07, Dec. 16, 1879

1 - One Touch of Nature

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Harper's Young People upon its first publication in 1879 was an illustrated weekly publication containing delightful serialized stories, short stories, fiction and nonfiction, anecdotes, jokes, artwork, craft projects, and more for children. This seventh issue of the serial was published on December 16, 1879. Published by Harper & Brothers, known for their other publications Harper's Bazaar and Harper's Magazine. (Summary by Jill Engle)

Bạn đang nghe Harper's Young People, Vol. 01, Issue 07, Dec. 16, 1879 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí