Sách nói: Grace Harlowe's Junior Year at High School; or, Fast Friends in the Sororities

Grace Harlowe's Junior Year at High School; or, Fast Friends in the Sororities cover

Grace Harlowe's Junior Year at High School; or, Fast Friends in the Sororities

1 - 01 - A New Arrival

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The four series follow Grace Harlowe and her friends through high school, college, abroad during World War I, and on adventures around America. In The High School Girls Series, Grace attends Oakdale High School with friends Anne Pierson, Nora O'Malley, and Jessica Bright. The four promote fair play and virtue while winning over troubled girls like Miriam Nesbit and Eleanor Savell, playing basketball, and founding sorority Phi Sigma Tau. The group becomes friends with boys in their acquaintance: David Nesbit, Tom Gray, Hippy Wingate, and Reddy Brooks, forming "The Eight Originals." (Summary by Wikipedia)

Bạn đang nghe Grace Harlowe's Junior Year at High School; or, Fast Friends in the Sororities by Jessie Graham Flower.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí