Sách nói: Freaks on the Fells: Three Months' Rustication, Story 1

Freaks on the Fells: Three Months' Rustication, Story 1 cover

Freaks on the Fells: Three Months' Rustication, Story 1

1 - Mr Sudberry in his Counting-House

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In this first story in Freaks on the Fells, Mr Sudberry, a successful London merchant takes his family on a Scottish highlands vacation. Over the course of the summer the family has lots of exciting adventures near and around the farm and adjoining fishing stream. - Summary by Linny

Bạn đang nghe Freaks on the Fells: Three Months' Rustication, Story 1 by R. M. Ballantyne.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí