Sách nói: Flop Ear, the Funny Rabbit

Flop Ear, the Funny Rabbit cover

Flop Ear, the Funny Rabbit

1 - Flop Ear Hears a Noise

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

"Once upon a time, not so very many years ago, a family of rabbits lived in the woods near the top of a mountain. There were six in the family, counting Flop Ear, the funny rabbit, and I speak of him first because this story is going to be mostly about him and his adventures, or what happened to Flop Ear." Another hippity-hoppty tale about an adventurous little rabbit whose left ear just would not stand up straight. - Summary by Phil Chenevert

Bạn đang nghe Flop Ear, the Funny Rabbit by Richard Barnum.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí