Sách nói: Faust, Der Tragödie erster Teil

Faust, Der Tragödie erster Teil cover

Faust, Der Tragödie erster Teil

1 - 01 - Zueignung

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Faust. Eine Tragödie (auch Faust. Der Tragödie erster Teil oder Faust I) von Johann Wolfgang Goethe gilt als das bedeutendste und meistzitierte Werk der deutschen Literatur. (Zusammenfassung von Wikipedia)

Bạn đang nghe Faust, Der Tragödie erster Teil by Johann Wolfgang von Goethe.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí