Sách nói: Fables de La Fontaine, livre 03

Fables de La Fontaine, livre 03 cover

Fables de La Fontaine, livre 03

1 - Le Meunier, son Fils et l’Âne

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Voici le troisième des douze livres des Fables de La Fontaine. Celles-ci datent du XVIIe siècle et ont été enregistrées par des lecteurs de divers horizons.

This is the third book from a collection of 12. The fables were written and first published in the 17th century. They portray humans' behaviour in the society.
(Summary by Ezwa)

Bạn đang nghe Fables de La Fontaine, livre 03 by Jean de La Fontaine.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí