Sách nói: English Literature

English Literature cover

English Literature

1 - Preface

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This book is not meant to be a History of English Literature, but an introduction for those who do not know much about it, or who may be thinking of it as a "dull, horrid thing" which they have to learn in school. I venture to hope that this book may become too dear to throw away when the study is done, and overall I have tried very hard not to write a "stuffy" book. Summary by Beth Thomas and the Introduction

Bạn đang nghe English Literature by Geraldine Hodgson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí