Sách nói: Commentary on the Gospel of Luke, Sermons 66-80

Commentary on the Gospel of Luke, Sermons 66-80 cover

Commentary on the Gospel of Luke, Sermons 66-80

1 - Sermon 66 Luke 10:22

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Sermons 66 through 80 cover the Gospel According to Luke 10:22 to 11:18. - Summary by the Reader

Bạn đang nghe Commentary on the Gospel of Luke, Sermons 66-80 by Cyril of Alexandria.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí