Sách nói: Civilian Clothes

Civilian Clothes cover

Civilian Clothes

1 - Act 1, Part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

What happens when wartime romance and talents encounter the post-war civilian world?
"I'm going to take you to - "
"Racine?"
"If you're my wife you'll go with me to Hell!"
"I'd rather go there than Racine."
"Did anybody ever tell you that you were a snob?"
- Summary by ToddHW

Cast list:
Billy Arkwright, Twenty-five, late Lieutenant, A. E. F.: Andrew Gaunce
Nora, Maid: Annie Mars
General McInerny, U. S. A, fifty: ToddHW
Jack Rutherford, Late Lieutenant, N. A.: DavyDave
Florence Lanham, Twenty-one: Jenn Broda
Mrs. Lanham, Fifty-five, her mother: TJ Burns
Elizabeth, Twenty, her sister: ashleighjane
Sam McGinnis, Twenty-seven, late Captain, A. E. F. (winner D. S. C. medal): Tomas Peter
Mrs. Martha Smythe, Twenty-nine, friend of the Lanhams: Sonia
Bessie Henderson, Twenty-two, friend of the Lanhams: Anamika
Zack Hart, Fifty-two: Son of the Exiles
Mr. Lanham, Florence's father: Alan Mapstone
McGinnis, Senior: Wayne Cooke
Bell Hop/Boy: Mooninya
Maid at Hotel: Kathi M. Walsheck
Stage directions: Adrian Stephens
Editing: ToddHW

Bạn đang nghe Civilian Clothes by Thompson Buchanan.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí