Sách nói: Bunny Brown and his Sister Sue at Camp Rest-a-While

Bunny Brown and his Sister Sue at Camp Rest-a-While cover

Bunny Brown and his Sister Sue at Camp Rest-a-While

1 - Grandpa's Tent

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Number 5 in the Bunny Brown series. This charming volume sees Bunny Brown, his sister Sue, their parents, Uncle Tad, and Bunker Blue (along with faithful dog Splash!) camping for the whole entire summer! There are adventures, mysteries, "marshmallow candy" roasts, and missing pies, and there is always LOTS of fun following the two siblings! - Summary by Nan Dodge

Bạn đang nghe Bunny Brown and his Sister Sue at Camp Rest-a-While by Laura Lee Hope.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí