Sách nói: Astounding Stories 08, August 1930

Astounding Stories 08, August 1930 cover

Astounding Stories 08, August 1930

1 - The Planet of Dread by R.F.Starzl

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Issue eight of this seminal science-fiction magazine

CONTENTS
Murder Madness by Murray Leinster - the conclusion of this novel
Earth the Maurader by Arthur J. Burks - Part 2 of a 3 Part novel
as well as short Stories The Planet of Dread by R.F. Starxl, The Lord of Space by Victor Rousseau, The Second Satellite by Edmund Hamilton, Silver Dome by Harl Vincent and The Flying City by H. Thompson Rich (summary by Annise)

Bạn đang nghe Astounding Stories 08, August 1930 by Arthur J. Burks, Murray Leinster, Harl Vincent, Victor Rousseau, Edmond Hamilton, R. F. Starzl, Harold Thompson Rich.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí