Sách nói: Against Odds

Against Odds cover

Against Odds

1 - "Chicargo Gits My Money"

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Believed to have been written by Chicago socialite, Emma Murdock Van Deventer, this detective story set at the World's Fair follows Carl Masters as he is in pursuit of international criminals Greenback Bob and Delbras. Conmen, lost handbags, jewel robberies, an adventuress... not to mention two missing young men and a murder, all come under the detective's eye. ( Lynne Thompson)

Bạn đang nghe Against Odds by Lawrence L. Lynch.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí