Sách nói: Abigail Adams and Her Times

Abigail Adams and Her Times cover

Abigail Adams and Her Times

1 - Begins at the Beginning

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a young person's biography of Abigail Adams that will appeal to readers of all ages. In the author's own words, "I am not writing a history; far from it. I am merely throwing on the screen, in the fashion of today, a few scenes to make a background for my little pen-picture-play. " - Summary by Ciufi Galeazzi

Bạn đang nghe Abigail Adams and Her Times by Laura E. Howe Richards.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí