Sách nói: The Mortification of Sin in Believers

The Mortification of Sin in Believers cover

The Mortification of Sin in Believers

1 - 01 – Prefatory Note, Preface, & Ch. 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

John Owen, in this Puritan classic, writes succinctly of the matters of the heart in dealing with sin in the life of the Christian. In a way that cuts right to the heart of the matter while leaving no room for excuses, Owen encourages the Christian to “Be killing sin or sin will be killing you.”

Bạn đang nghe The Mortification of Sin in Believers by John Owen.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí