Sách nói: The Life of Samuel Johnson

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Boswell’s Life of Samuel Johnson is widely considered to be the greatest English-language biography ever written. It was revolutionary in its efforts to represent Johnson as he was, celebrating his flaws as well as his genius, and in Boswell’s decision to represent Johnson primarily by quoting his writings and relating personal anecdotes rather than relying on matters of public record. From the time of its publication till now, The Life of Johnson has been one of the most popular and influential books ever written.

Bạn đang nghe The Life of Samuel Johnson by James Boswell.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí