Sách nói: The Heroes, or Greek Fairy Tales for my Children

The Heroes, or Greek Fairy Tales for my Children cover

The Heroes, or Greek Fairy Tales for my Children

1 - 00 – Preface

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Heroes, or Greek Fairy Tales for my Children by Charles Kingsley is a collection of three Greek mythology stories: Perseus, The Argonauts, and Theseus. The author had a great fondness for Greek fairy tales and believed the adventures of the characters would inspire children to achieve higher goals with integrity.

Bạn đang nghe The Heroes, or Greek Fairy Tales for my Children by Charles Kingsley.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí