Sách nói: The Dog Crusoe and His Master

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a story of an adventure involving a young man, his dog, and two friends. Together they wander through the Western prairies on a mission to make peace between the “pale-faces” and the “Red men”. They face many perils and become heroes many times over. This wonderful story takes the characters (and the reader) on an action-packed journey through the Western prairies during the times when relations between the white man and the Natives were not always peaceful.

Bạn đang nghe The Dog Crusoe and His Master by Robert Michael Ballantyne.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí