Sách nói: Ascent of Mount St. Elias, Alaska

Ascent of Mount St. Elias, Alaska cover

Ascent of Mount St. Elias, Alaska

1 - Preface

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Although Mount St. Elias had been known to native Americans for thousands of years and to Europeans since 1741 when Vitus Bering saw the peak and gave it its current name, it was not successfully climbed until 1897 by a party lead by Prince Luigi Amadeo di Savoia, Duke of the Abruzzi. This is the story of that expedition. Mount St. Elias was not climbed again for another 50 years when the advent of air support made the logistics of the climb less daunting.

Bạn đang nghe Ascent of Mount St. Elias, Alaska by Filippo De Filippi.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí