Sách nói: Selections from The Army and Navy Hymnal, Volume 1

Selections from The Army and Navy Hymnal, Volume 1 cover

Selections from The Army and Navy Hymnal, Volume 1

1 - 01 - Fairest Lord Jesus - Tune: Crusader's Hymn

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This collection was a joint effort by the chaplains of the US Army and the Navy to meet the needs of divine services conducted in the Army and Navy, and for, in the compilers' words, "the upbuilding up patriotic citizenship."

These 20 hymns from the book were selected by the singers. "Fairest Lord Jesus" sung by Kimberly Krause and TriciaG
"Safe in the Arms of Jesus" sung by by Dulcimergirl and Kimberly Krause

Bạn đang nghe Selections from The Army and Navy Hymnal, Volume 1 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí