Sách nói: Rob Roy

Rob Roy cover

Rob Roy

1 - 01 - Introduction Part1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Rob Roy is a historical novel by Walter Scott. It is narrated by Frank Osbaldistone, the son of an English merchant who travels first to the North of England, and subsequently to the Scottish Highlands to collect a debt stolen from his father. On the way he encounters the larger-than-life title character of Rob Roy MacGregor. Though Rob Roy is not the lead character (in fact the narrative does not move to Scotland until half way through the book) his personality and actions are key to the development of the novel.

Bạn đang nghe Rob Roy by Sir Walter Scott.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí