Sách nói: Red Nails

Red Nails cover

Red Nails

1 - 1 – Red Nails (Chapter 1)

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Conan the Cimmerian pursues the beautiful and deadly pirate Valeria after she kills a Stygian only to find himself cornered by a dragon. Apparently this dragon doesn’t know who he’s messing with. The pair then encounters the city of Xuchotl with its warring factions and ancient secrets. Swordplay and sorcery ensue. – Red Nails is Howard’s final Conan story and was published in the July, August, September and October 1936 issues of Weird Tales magazine

Bạn đang nghe Red Nails by Robert E. Howard.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí