Sách nói: Parva Naturalia

Parva Naturalia cover

Parva Naturalia

1 - 01 - On Sensation and the Sensible - Chapters 1-2

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Parva Naturalia [the "short treatises on nature" (a conventional Latin title first used by Giles of Rome)] is a collection of books by Aristotle, which discuss natural phenomena involving the body and the soul. The books are as follows:
I - On Sensation and the Sensible
II - On Memory and Recollection
III - On Sleeping and Waking
IV - On Dreams
V - On Prophecy in Sleep
VI - On Longevity and Shortness of Life
VII - On Youth and Old Age, Life and Death
VIII - On Respiration

Bạn đang nghe Parva Naturalia by Aristotle.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí