Sách nói: One Hundred Verses from Old Japan

One Hundred Verses from Old Japan cover

One Hundred Verses from Old Japan

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In 12th-13th century Japan there lived a man named Fujiwara no Teika (sometimes called Sadaie), a well-regarded poet in a society that prized poetry. At one point in his life he compiled the Ogura Hyakunin Isshu (often known simply as the Hyakunin Isshu), which means “A Hundred Poems by A Hundred Poets” (literally “A hundred people, one poem [each]“).

This collection of a hundred poems is known to almost all Japanese, and over the years it has been translated by many different people. One of the early translators of the collection was William Porter. His translation, first published in 1909, was titled “A Hundred Verses from Old Japan”.

Bạn đang nghe One Hundred Verses from Old Japan by Fujiwara no Teika.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí