Sách nói: Nor Iron Bars A Cage....

Nor Iron Bars A Cage.... cover

Nor Iron Bars A Cage....

1 - 1 - Part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Iron bars do not confine a Man—only his body. There are more subtle, and more confining bindings, however....Police methods of the future will naturally use complex new technology but police will still need to deal with the same old sad human nature, that is forever doing horrible deeds. The night stick may be replaced by the hypo-gun but is prison the only solution? Listen to this speculative story from Randall Garrett bizarre mind and see.

Bạn đang nghe Nor Iron Bars A Cage.... by Randall Garrett.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí