Sách nói: National Geographic Magazine Vol. 02 No. 1-2

National Geographic Magazine Vol. 02 No. 1-2 cover

National Geographic Magazine Vol. 02 No. 1-2

1 - No1 - On the Telegraphic Determinations of Longitude by the Bureau of Navigation, Part 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

National Geographic Magazine Volume 2 Number 1 April 1890.:

  • On the Telegraphic Determinations of Longitude by the Bureau of Navigation
  • Report: Geography of the Land
  • Report: Geography of the Air

National Geographic Magazine Volume 2 Number 2 May 1890.:

  • The Rivers of Northern New Jersey, with notes on the classification of rivers in general.
  • A Critical Review of Bering's First Expedition, 1725-30, together with a translation of his original Report upon it.
  • Supplementary note on the alleged observation of a Lunar Eclipse by Bering in 1728-9.
Bạn đang nghe National Geographic Magazine Vol. 02 No. 1-2 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí