Sách nói: Little Masterpieces of American Wit and Humor Vol 1

Little Masterpieces of American Wit and Humor Vol 1 cover

Little Masterpieces of American Wit and Humor Vol 1

1 - Introduction

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Volume 1 of a ten volume collection of amusing tales, observations and anecdotes by America's greatest wordsmiths. This work includes selections by such household favorites as Mark Twain, Oliver Wendell Holmes, Benjamin Franklin and Washington Irving.

Bạn đang nghe Little Masterpieces of American Wit and Humor Vol 1 by Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí