Sách nói: Life in a Mediaeval City, Illustrated by York in the XVth Century

Life in a Mediaeval City, Illustrated by York in the XVth Century cover

Life in a Mediaeval City, Illustrated by York in the XVth Century

1 - 1 – Chap. 1: Introduction; Chap. 2: Important factors affecting the history of York

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A short and gentle overview of mediaeval life in a large city. It lightly covers the class structure of society, local government, guilds, pageantry and punishment. The author has an easy, rhythmic style which leaves the reader wanting to find out more.

Bạn đang nghe Life in a Mediaeval City, Illustrated by York in the XVth Century by Edwin F. Benson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí