Sách nói: Hedda Gabler

Hedda Gabler cover

Hedda Gabler

1 - 1 – Act First

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Hedda Gabler is a play first published in 1890 by Norwegian playwright Henrik Ibsen. In it, Hedda Gabler, daughter of an aristocratic General, has just returned from her honeymoon with George Tesman, an aspiring young academic, reliable but not brilliant, who has combined research with their honeymoon. The reappearance of Tesman’s academic rival, Eilert Lovborg, throws their lives into disarray.

Bạn đang nghe Hedda Gabler by Henrik Ibsen.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí