Sách nói: Four Great Americans: Washington, Franklin, Webster, Lincoln. A Book for Young Americans

Four Great Americans: Washington, Franklin, Webster, Lincoln. A Book for Young Americans cover

Four Great Americans: Washington, Franklin, Webster, Lincoln. A Book for Young Americans

1 - 01 – Washington, Ch. 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Written for children, James Baldwin’s history of Washington, Franklin, Webster, and Lincoln brings these men to life in a way that will be interesting for adults as well. The stories touch on the little humanities of the great men, rather than dwelling on the great works and great events of their lifetimes, without ignoring the latter.

Bạn đang nghe Four Great Americans: Washington, Franklin, Webster, Lincoln. A Book for Young Americans by James Baldwin.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí