Sách nói: Famous American Statesmen

Famous American Statesmen cover

Famous American Statesmen

1 - George Washington, Part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A sketch of the lives of some of America's early Statesmen: George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Andrew Jackson, Daniel Webster, Henry Clay, Charles Sumner, Ulysses S. Grant, and James A. Garfield.

Bạn đang nghe Famous American Statesmen by Sarah Knowles Bolton.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí