Sách nói: Europe Revised

Europe Revised cover

Europe Revised

1 - 01 – Ch. I: We Are Going Away From Here, pt. 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Irwin Cobb’s humorous Europe Revised is a travelogue and comedy almost in the style of Mark Twain. The dedication says it best, “To My Small Daughter
Who bade me shed a tear at the tomb of Napoleon, which I was very glad to do, because when I got there my feet certainly were hurting me.”

Bạn đang nghe Europe Revised by Irwin S. Cobb.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí