Sách nói: The Dragon of Wantley

The Dragon of Wantley cover

The Dragon of Wantley

1 - 00 Dedication And First And Second Prefaces

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A novel, The Dragon of Wantley, was written by Owen Wister (best known as the author of The Virginian) in 1892. Published by Lipincott Press, the story is a comic "burlesque" (in the author's words), concerning the "true" story of the Dragon. It is a romantic story set at Christmastime in the early 13th century. The book was a surprise success, going through four editions over the next ten years. This is the 1895 edition.

Bạn đang nghe The Dragon of Wantley by Owen Wister.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí