Sách nói: Concerning Cats

Concerning Cats cover

Concerning Cats

1 - 01 – Concerning the Pretty Lady

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

“I have known, and loved, and studied many cats, but my knowledge of her (Pretty Lady, a cat) alone would convince me that cats love people–in their dignified, reserved way, and when they feel that their love is not wasted; that they reason, and that they seldom act from impulse.”

The thoughts of Helen Winslow, a thoughtful and articulate cat friend, about the cats in her life.

Bạn đang nghe Concerning Cats by Helen M. Winslow.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí