Sách nói: Bible (CUV) NT 01: 聖經 (和合本) 新約全書 - 馬太福音

Bible (CUV) NT 01: 聖經 (和合本) 新約全書 - 馬太福音 cover

Bible (CUV) NT 01: 聖經 (和合本) 新約全書 - 馬太福音

1 - 01 - Chapter 01-04

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Chinese Union Version (CUV) (Chinese: 和合本; pinyin: héhé běn; literally "harmonized/united version") is the predominant Chinese language translation of the Bible used by Chinese Protestants. It is considered by many to be the Chinese Protestant’s Bible. The CUV in use today is the vernacular Mandarin version, published in two slightly different editions - the Shen Edition (神版) and the Shangti Edition (上帝版) - differing in the way the word “God” is translated.

聖經 (和合本)(簡稱和合本;或稱國語和合本、官話和合本),是今日華語人士最普遍使用的聖經譯本。此譯本的出版起源自1890年在上海舉行的傳教士大會,會中各差會派代表成立了三個委員會,各自負責翻譯《官話和合本》、《淺文理和合譯本》及《文理和合譯本》。

Bạn đang nghe Bible (CUV) NT 01: 聖經 (和合本) 新約全書 - 馬太福音 by Chinese Union Version.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí