Sách nói: Baltimore Catechism, No. 2 -- Catechism of Christian Doctrine

Baltimore Catechism, No. 2 -- Catechism of Christian Doctrine cover

Baltimore Catechism, No. 2 -- Catechism of Christian Doctrine

1 - 1 - Prayers

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A catechism is a summary of the principles of Christian religion and articles of the faith. The Baltimore Catechism specifically was the de facto standard Catholic school text in the United States from 1885 to the late 1960s. It was the first such catechism written for Catholics in North America, replacing a translation of Bellarmine's Small Catechism. The Baltimore Catechism remained in use in nearly all Catholic schools until many moved away from catechism-based education, though it is still used up to this day in some. (Summary by Wikipedia)

Bạn đang nghe Baltimore Catechism, No. 2 -- Catechism of Christian Doctrine by Anonymous.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí