Sách nói: At The Sign of The Jack O'Lantern

At The Sign of The Jack O'Lantern cover

At The Sign of The Jack O'Lantern

1 - 01 - The end of the honeymoon

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This begins with an odd inheritance at the end of a honeymoon, both parties being inexperienced. Then someone comes to visit, then another, until we've got a chaotic bedlam of New England's tragically off the wall odd-ball relations. Our protagonists may not communicate efficiently at first but at least they've got a sense of humours. The humourous style keeps up as well as some moments of lustre and rich feeling about the printed word itself. (Introduction by D. Wor)

Bạn đang nghe At The Sign of The Jack O'Lantern by Myrtle Reed.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí