Sách nói: Astounding Stories 02, February 1930

Astounding Stories 02, February 1930 cover

Astounding Stories 02, February 1930

1 - Old Crompton's Secret by Harl Vincent

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is the second issue of the classic science fiction Astounding Magazine. It contains the finale of The Beetle Horde by Victor Rousseau, as well as stories by Harl Vincent, Charles Willard Diffin, Hugh B. Cave, Sophie Wenzel Ellis, Sterner St. Paul, Anthony Pelcher and Captain S. P. Meek.

Bạn đang nghe Astounding Stories 02, February 1930 by Harl Vincent.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí