Sách nói: Alonso Fitz and Other Stories

Alonso Fitz and Other Stories cover

Alonso Fitz and Other Stories

1 - 01 - The Loves Of Alonzo Fitz Clarence And Rosannah Ethelton

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A collection of Twain short stories including:
The Loves Of Alonzo Fitz Clarence And Rosannah Ethelton
On The Decay Of The Art Of Lying
About Magnanimous-Incident Literature
The Grateful Poodle
The Benevolent Author
The Grateful Husband
Punch, Brothers, Punch
The Great Revolution In Pitcairn
The Canvasser's Tale
An Encounter With An Interviewer
Paris Notes
Legend Of Sagenfeld, In Germany
Speech On The Babies
Speech On The Weather
Concerning The American Language
Rogers

Bạn đang nghe Alonso Fitz and Other Stories by Mark Twain.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí