Sách nói: Book of Sibyls: Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen

Book of Sibyls: Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen cover

Book of Sibyls: Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen

1 - Mrs Barbauld, Part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This book is a biography of four woman authors whose names were well known by readers at the time of its publication (1883) : Anna Barbaud, Maria Edgeworth, Amelia Opie, and Jane Austen. Though most of us today are only familiar with the writings of Austen, all four of these women are well worth taking the time to get to know. The author, Anne Thackeray Ritchie, was the eldest daughter of William Makepeace Thackeray. - Summary by Ciufi Galeazzi

Bạn đang nghe Book of Sibyls: Mrs. Barbauld, Miss Edgeworth, Mrs. Opie, Miss Austen by Anne Isabella Thackeray Ritchie.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí